تشک

تشک
دسامبر 12, 2015

تشک یک وسیله شخصی است به عبارتی دیگر هیچ تشکی وجود ندارد  که برای همه مناسب باشد از طرفی یک پوزیشن برای خواب که مناسب همه باشد نیز وجود ندارد . متاسفانه بسیاری از تشک هایی که به عنوان تشک طبی در بازار به فروش میرسد چندان مناسب نیستند . هرچند توصیه کلی این است که بهتر است روی یک تشک سفت بخوابید ولی  که این تشک نباید به حدی سفت باشد که باعث ناراحتی گردد متاسفانه هیچ روشی برای اینکه بفهیمد چه تشکی برای شما مناسب است وجود ندارد مگر این که آن را امتحان کنید در آخر باید گفت روی هر تشکی که راحت تر هستید بهتر است . از نظر خوابیدن بهترین وضعیت نسبی دراز کشیدن به پشت و گذاشتن بالشت نازک زیر زانو می باشد تا کمر در ریلکس ترین شرایط ممکن قرار گیرد در کسانی که ترجیح می دهند به پهلو بخوابند می توان یک بالشت بین دو زانو قرار داد . تا لگن در شرایط مناسبی قرار گیرد .

در کسانی که دوست دارند به شکم  بخوابند یک بالشت نازک زیر لگن بگذارند. در کل حالات فوق شرایط کلی می باشد ولی واقعیت این است که هر کس هر جورکه راحت تر است بخوابد. اغلب بیمارانی که دچار آرتروز کمر و تنگی کانال نخاع هستند راحت ترند در حالی که زانو ها را جمع کرده اند به پهلو بخوابند . و بیمارانی که دچار فرسایش دیسک کمر میباشند راحت ترند که روی شکم بخوابند.

ارسال شده در پیشگیری و سلامت توسط dr-turajyazdi-gw