درباره دکتر تورج یزدی

فلوشیپ جراحی ستون فقرات

جراحی اسکولیز

جراحی ستون فقرات

رزومه دکتر یزدی

دکتر تورج یزدی جراح و متحصص ستون فقرات با بیش از سه دهه تجربه و انجام بیش از یک صد عمل موفق در گرگان و سایر شهرهای ایران دکتر تورج یزدی جراح و متحصص ستون فقرات با بیش از سه دهه تجربه و انجام بیش از یک صد عمل موفق در گرگان و سایر شهرهای ایران است.ت با بیش از سه دهه تجربه و انجام بیش از یک صد عمل موفق در گرگان و سایر شهرهای ایران است.ت با بیش از سه دهه تجربه و انجام بیش از یک صد عمل موفق در گرگان و سایر شهرهای ایران است.ت با بیش از سه دهه تجربه و انجام بیش از یک صد عمل موفق در گرگان و سایر شهرهای ایران است.ت با بیش از سه دهه تجربه و انجام بیش از یک صد عمل موفق در گرگان و سایر شهرهای ایران است.