تنگی کانال نخاع

تنگی کانال نخاع
دسامبر 14, 2015

تنگی کانال نخاع یک حالت آهسته پیش رونده در ستون فقرات است که در زمینه آرتروز و فرسایش دیسک ایجاد می گردد .علائم عمدتا پس از 50 سالگی شروع میشود و به آهستگی پیشرفت میکند .علائم تنگی کانال نخاع کمر شامل درد پا هنگام راه رفتن است بیمار پس از طی مسافتی  دچار درد یا احساس بی حسی و یا سنگینی در پا میگردد ، که پس از نشستن بهبود می یابد و مجددا پس از طی همان مسافت علائم شروع می شود. درمان غیر جراحی تنگی کانال نخاع شامل کاهش وزن و ورزش و در موارد مقاوم به درمان طبی جراحی نیاز است

f1 f2

ارسال شده در بیماری توسط dr-turajyazdi-gw