نشستن صحیح در محل کار و رانندگی

نشستن صحیح در محل کار و رانندگی
دسامبر 12, 2015

هنگام نشستین سطح میز باید در سطح آرنج باشد . یک مشت باید بین ساق پا و جلوی صندلی فاصله باشد و دو انگشت باید به راحتی در فاصله بین زیر ران  وصندلی سر بخورد اگر اینطور نبود باید از سطح شیب دار زیر پایی استفاده شود تا زانو ها کمی از سطح لگن بالاتر بیاید . پس از اینکه صندلی تنظیم شد چشم ها را ببندید سپس به آرامی باز کنید اولین جایی که می بینید باید وسط صفحه مانیتور باشد صندلی که انتخاب می کنید یا باید انحنای مناسب برای پر کردن گودی کمر داشته باشد یا اینکه  خودتان از یک پشتی طبی استفاده کنید که گودی کمر را در بر بگیرد .

j

 

 

نکات فوق (بالا بودن زانو نسبت به لگن و پر شدن گودی کمر ) در حین رانندگی نیز باید عایت گردد .  در حین رانندگی صندلی را تا حد امکان به فرمان نزدیک کنید اما از نظر مقرارت ایمنی فاصله استخوان جناق سینه تا ایربگ فرمان حداقل باید 25 سانتی متر باشد .

i

ارسال شده در پیشگیری و سلامت توسط dr-turajyazdi-gw